Kuzey Amerika’da bulunan ülkedir. On eyalet ve üç bölgeden oluşan Kanada,

yaklaşık 10 milyon km²’lik bir alanı kaplar ve bu özelliğiyle yüzölçümü olarak

dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Kanada’nın başkenti Ottawa’dır, en büyük üç

şehri ise Toronto, Montreal, Vancouver’dır. Üstteki Kanada bayrağında akçaağaç

yaprağı bulunmaktadır. Bunun sebebi ülkenin yarısı ağaçlarla kaplıdır.

Kanada’da görülmesi yerler arasında kısaca Toronto, Niagara Şelaleleri,

geleneksel Kızılderili yaşamının yaşandığı Tobermory, Agawa Kanyonu ve daha

birçok doğal güzellik sayılabilir.

Kanada’ya seyahat etmeyi düşünen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize

almak zorundadır.

Ziyaretçi Vizesi

Kanada’ya seyahat etmek için en çok alınan vize ziyaretçi vizesidir. Bu vize

Kanada’ya girebilmek için gereken şartların yerine getirildiği ve giriş izni

verildiğini belirtmektedir. Bu vize ile Kanada’da 6 aya kadar kalınabilmektedir.

Kanada’ya giriş yaparken sınır hizmetleri memuru ziyaretçinin 6 aydan az veya

daha fazla kalmasına karar verebilir. Bu durumda memurun belirttiği tarihlerde

çıkış yapılması zorunludur.

Kanada ziyaretçi vizesine başvurulabilmesi için gereken bazı temel şartlar

bulunmaktadır. Kişinin pasaport gibi geçerli bir seyahat belgesi bulunmalı, sağlık

durumu iyi olmalı, herhangi bir suç kaydı olmamalı, göç dairesindeki bir memura

tekrardan ülkesine döneceğine dair kanıtlar göstermesi ve kaldığı sürece boyunca

bütün masraflarını karşılayabileceğini göstermesi gerekmektedir. Duruma göre

kişiden sağlık testi raporu ve Kanada’da yaşayan birisinden davetiye mektubu da

istenebilmektedir.

Eğer kişi turistik amaçlarla Kanada’ya seyahat etmek istiyorsa,

  • Seyahat geçmişi (varsa)
  • Kanada’da ne yapacağını ve ne kadar kalacağını gösteren seyahat planı
  • Banka hesap dökümü
  • Kimlik belgesi
  • Bir aracı kurum veya kişi varsa temsilci formu belgesi
  • Kişisel bilgilerin seçilmiş bir kişiye verilmesi izni
  • Aile bilgisi
  • Seyahat edecek 18 yaş altı çocuk varsa seyahat izni belgesi
  • gerekmektedir.


Türkiye’den turistik amaçlarla başvurulan ziyaretçi vizeleri ortalama 140 gün

içerisinde sonuçlanmaktadır.

Kanada’dan transit geçiş yapmak isteyen kişiler, transit sırasında Kanada’yı

ziyaret edecekse ve 48 saatten daha fazla Kanada’da kalacaksa ziyaretçi vizesine

başvurması gerekmektedir. Ayrıca, eğer Kanada sınırı otobüs, araba, tren, bot

veya gemi ile geçiliyorsa yine ziyaretçi vizesi alınması gerekmektedir.

Kanada’dan transit geçiş yapacak kişilerin uçuşları bir Kanada havalimanında

duruyorsa, iki uluslararası uçuşu Kanada havalimanıyla birleştiriyorsa, Kanada’da

48 saatten daha az kalacaksa ve geçerli ziyaretçi vizesi yoksa transit vizeye

başvurmaları gerekmektedir. Transit amaçlı başvurulan her iki vize türünde de

Kanada’dan nasıl geçiş yapacakları, ne kadar süreceği ve pasaportun milliyeti

gibi faktörlere göre ekstra belgeler istenmektedir.

Kanada iş pazarına dahil olmadan uluslararası iş faaliyetlerine katılmak, kendi

işini büyütmek için araştırmalar yapmak, yatırım yapmak veya iş ilişkilerini

geliştirmek amacıyla Kanada’ya seyahat edecek kişiler iş ziyaretçisi olarak

sayılmaktadır. İş ziyaretçileri genellikle birkaç gün veya birkaç hafta Kanada’da

kalmaktadırlar ancak 6 aya kadar kalabilirler.

İş ziyaretçisi olarak gözükmek için 6 aydan daha az kalınacağı, Kanada’daki iş

pazarına girilmeyeceği, ana iş ve gelir merkezinin Kanada dışında olduğu,

başvuruyu destekleyecek belgelerin bulunduğu ve temel şartların karşılandığı

gösterilmelidir. Bu tür vize başvurularında Kanada ürün ve hizmetlerinin yabancı

bir şirket olarak satın alınması, ürün ve hizmet siparişlerinin alınması, toplantı,

fuar ve konferanslara katılınması, satış sonrası hizmeti verilmesi, Kanada dışında

çalışılan bir firmanın Kanada merkezinden eğitim alınması gibi aktivitelere izin

verilmektedir. Ziyaretin amacına göre vize başvurusunda ekstra belgeler

istenebilmektedir. İş ziyaretçisi, iş insanı kavramı ile karıştırılmamalıdır.

Süper Vize

Kanada’ya çocuk veya torun ziyareti amacıyla seyahat edecek olan kişiler süper

vize denilen vizeye başvurmalıdırlar. Bu vize ile 10 yıla kadar Kanada’ya giriş-

çıkış yapma izni verilmektedir. Süper vizeye başvurabilmek için gerekli şartların

karşılanması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişilerin Kanada’da kalıcı oturum

almış veya vatandaşı olan bir kişinin ebeveyni veya büyük ebeveyni olması

gerekmektedir. Ayrıca, Kanada’daki çocuğun veya torunun davetiye mektubu

göndermesi gerekmektedir. Bu davetiyenin içerisinde, kişinin ziyareti boyunca

tüm masrafların çocuk veya torun tarafından karşılanacağı, kişinin evinde

yaşayanların listesi, Kanada vatandaşlığının veya kalıcı oturum izninin kopyası


gerekmektedir. Kanada’daki bir sigorta şirketinden alınmış, giriş tarihinden

itibaren en az 1 yıl geçerli sigorta belgesi de başvuru esnasında istenmektedir.

Vize başvurusunda memurlar tarafından başvuran kişinin anavatanıyla olan

bağları, ziyaretinin amacı, ailesi ve finansal durumu, anavatanının ekonomik ve

politik istikrarı dikkate alınacaktır. Yaklaşık 160 gün içerisinde bu tür vizeler

sonuçlanmaktadır.

Ekspres Giriş

Nitelikli işçi olarak Kanada’da oturum izni almak isteyen kişilerin Ekspres Giriş’e

(Express Entry) başvurmaları gerekmektedir. Üç adet program doğrultusunda

başvurulabilmektedir. Kanada’da en az 3 yıl iş deneyimi olan kişiler, Kanada

dışında bir yerde iş deneyimi olan ve gereken eğitim şartlarını sağlamış kişiler,

beceriye dayalı bir meslekte nitelik ve deneyim sahibi olarak Kanada’dan geçerli

bir iş teklifi olan kişiler bu vizeye başvurabilirler.

Çevrimiçi olarak yapılan Ekspres Giriş başvurularında önce bir profil oluşturulmalı

ve gereken tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Başvuru esnasında pasaport, dil

sınavı sonuçları, Kanada’dan eğitim alındığının kanıtı, eğer varsa yazılı iş teklifi

veya davetiyesi ve yeterli maddi durumun gösterilmesi istenmektedir.

Profil uygun görünürse ve başvuru yapılması için davet alındıysa ekstra olarak

polis sertifikaları, sağlık testleri, finansal durum, doğum sertifikası, temsilci varsa

temsilci formu, medeni haline göre belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Start-up Vizesi

Kanada’da iş kurabilecek yeterli becerilere ve potansiyele sahip kişiler tarafından

başvurulabilecek vize türüdür. Başvuracak kişilerin yenilikçi, Kanada vatandaşları

için istihdam yaratabilecek ve küresel çapta rekabet edebilecek özelliklere sahip

olması gerekmektedir.

Start-up vizesine başvurulması için Kanada’da kalıcı oturum izni alınması veya

bir firmanın hisselerinin %50’sinden fazlasını elinde bulunduran kişi veya kişilerin

firma adına davet de bulunmaları gerekmektedir. Kalıcı oturum izni başvuru

sürecinde olan kişiler geçici bir çalışma izni alarak oturumları sonuçlanana dek

çalışabilir ve kendi işlerini kurmaya başlayabilirler.

Start-up vizesi başvurularında dil gereksinimi şartı da bulunmaktadır. İngilizce,

Fransızca veya her iki dilde de yeterli seviyede olunması gerekmektedir.

Onaylanmış bir acenteden dil sınavına girilmeli ve sonuçlar başvuru esnasında

iletilmelidir yoksa geçersiz sayılmaktadır. Canadian Language Benchmark

(CLB)’dan dinleme, konuşma, yazma ve okuma alanlarında en az 5 puan

alınmalıdır.


Start-up vize başvurusu yapan kişilere Kanada hükümeti tarafından finansal bir

destek verilmemektedir. Bu sebeple başvuru yapan kişilerin kendilerini ve varsa

bağımlı olduğu kişileri destekleyecek miktarda finansal güce sahip olmaları

gerekmektedir. Kanada bu miktarları her yıl resmi internet sitelerinden

yayınlamaktadır. Örneğin tek kişilik bir başvuruda 13.310 Kanada doları, 4 kişilik

bir başvuruda 24.733 Kanada doları gerekmektedir.

Eğitim İzni

Kanada’da belirli eğitim kurumlarında eğitim görmek isteyen kişilerin başvuracağı

izin türüdür. Eğitim izni bir vize değildir ve Kanada’ya giriş hakkı vermez. Eğitim

izni ile birlikte ziyaretçi vizesine de başvurulmalıdır. Eğitim izni onaylanırsa izinle

beraber bir vizede çıkarılmaktadır.

Kanada’da eğitim görmek için öncelikle belirli bir eğitim kurumuna kaydolunması

gerekmektedir. Ayrıca eğitim, yaşam ve ulaşım masraflarının karşılanabileceğinin

de gösterilmesi gerekmektedir. Hiçbir suç kaydının olunmaması ve kanunlara

uyulması gerekmektedir. Sağlık durumunun iyi olması da istenmekte, duruma

göre sağlık testi de gerekebilmektedir. Ayrıca, vize memurlarına eğitim izninin

bitimiyle birlikte Kanada’dan çıkış yapılacağının da kanıtlanması gerekmektedir.

Eğitim sırasında izinde listelenmiş tüm kurallara uyulması, programın

tamamlanması adına ilerleme kaydedilmesi ve şartların karşılanmadığı durumda

eğitim durdurulması gerekmektedir. Eğitim izni gereken durumlarda Kanada’da

çalışma ve seyahat hakları da verebilmektedir.

Başvurulabilmesi için kabul mektubu, kimlik belgesi ve finansal gücün

yeterliliğinin kanıtlanması gerekmektedir. Ayrıca bir niyet mektubu, Quebec

Kabul Sertifikası (CAQ) ve 18 yaş altı kişilerin ekstra olarak veli onay belgesi

göstermesi gerekmektedir. Quebec Kabul Sertifikası 6 aydan fazla Kanada’da

kalmak ve eğitimine devam etmek isteyen kişiler için zorunludur. Bu sertifika için

ayrıca bir başvuru yapılması gerekmektedir.

Tek bir öğrenci tarafından başvurulması durumunda, öğrencinin eğitim masrafları

hariç en az 10.000 Kanada dolarına sahip olmuş olması ve kurs ücretleri dahil

her ay en az 833 Kanada dolarına sahip olması gerekmektedir.


Siz de vize başvurusu yapmak ve vize süreciyle ilgili tüm merak ettikleriniz için Premium Vize’nin uzman kadrosuna danışabilirsiniz. 
0212 244 88 92 veya 0536 593 26 66 numaralı telefonlardan arayabilir,
info@premiumvize.com e-posta adresinden ulaşabilir,

ya da ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.