İspanya, Avrupa’nın İber Yarımadası’nda yer alan köklü bir tarihe sahip

ülkesidir. Bir yanında Atlantik Okyanusu ve Kanarya Adaları, bir yanında ise

Akdeniz ve Kuzey Afrika bulunan, zengin bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye’den

İspanya’ya giriş yapmak isteyen umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerinin

vize başvurusu yapması gerekmektedir. Yeşil, siyah ve gri pasaport sahiplerinin

vize almadan 180 gün içerisinde 90 gün İspanya’da kalma hakkı bulunmaktadır.

İspanya’ya seyahat etmek isteyen vatandaşların seyahat amaçlarına göre

başvurabilecekleri birçok vize türü bulunmaktadır. Doğru vize türüne başvurmak,

vize başvurusunun olumlu sonuçlanabilmesi için gereken ilk adımdır. Seyahat

amaçlarına göre vize türleri şunlardır;

– Turist Vizesi

İspanya’ya turistik amaçlarla seyahat etmek isteyen vatandaşların

başvurması gereken vize türüdür. Bu vizeye başvurulurken dikkat edilmesi

gereken husus bir davet üzerine gidilmemesidir. Schengen vizesi alınırken en çok

kalınacak ülke için vize başvurusu yapılmalıdır. İspanya vize başvurularında

yetişkin bireyler için 85 USD, 6 ile 12 yaş arası çocuklar içinse 42 USD vize ücreti

almaktadır. Ayrıca her başvuruya ek olarak 16 USD hizmet harcı da alınmaktadır.

Ücretler nakit olarak ödenmektedir.

Turizm amaçlı İspanya vizesi başvurularında seyahat tarihi ile vize başvuru

tarihi arasında en fazla 180 gün, en az 17 günlük bir zaman dilimi bulunmalıdır.

Başvurular bu zaman dilimi arasında yapılmalıdır, aksi halde yapılan başvurular

kabul edilmemektedir. Turistik amaçlı İspanya vizesi başvurularında istenen

evraklar İspanya Başkonsolosluğu tarafından belirlenmiştir. Bu evrakların

listedeki sıralamaya göre getirilmesi ve zımbalı veya ataşlı olmamaları

gerekmektedir. Ayrıca evrakların A4 boyutunda olması ve başvuru formunun da

en üstte bulunması gerekmektedir. Evrakların hazırlanmasında herhangi bir hata

yapılmamalıdır, zira bu başvurular kabul edilmeyecektir.

İspanya vize başvurusu için öncelikli olarak dönüş tarihinden itibaren 105

günlük bir geçerlilik süresi bulunan pasaport gerekmektedir. Pasaportun en az 2

boş sayfası ve hasarsız olması gerekmektedir. 2 adet biyometrik standartlarda,

en fazla 3 aylık 3,5 x 4,5 cm boyutlarında fotoğraf gerekmektedir. BLS internet

sitesinden indirilecek olan Schengen vize başvuru formunun da eksiksiz olarak

doldurulmuş olması ve son sayfasının imzalanması gerekmektedir. Bu başvuru

formunun da diğer belgeler gibi başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Reşit olmayan bireylerin formlarının ebeveynleri tarafından imzalanması

gerekmektedir. İspanya’ya yapılacak seyahatin uçak bileti veya varsa başka bir

ulaşım aracının gidiş-dönüş bilgilerinin detaylarıyla başvuru sırasında ibraz

edilmesi gerekmektedir. İspanya’daki tüm kalış süresince yapılacak olan

konaklamanın da detaylarıyla başvuru esnasında belgelenmesi ve sunulması

gerekmektedir. Belgelerde e-posta çıktıları veya ekran görüntüleri kabul

edilmemektedir. İspanya’ya seyahat edecek kişinin seyahat sağlık sigortasını

yaptırmış ve antetli kağıda basılmış, kaşelenmiş ve imzalanmış poliçesinin de

başvuru sırasında ibrazı gerekmektedir. Bu seyahat sağlık sigortasının en az

30.000 Euro teminatı olması gerekmektedir. Başvuru sırasında ibraz edilecek

niyet mektubunun da İngilizce veya İspanyolca olarak yazılmış olması

gerekmektedir. Bu niyet mektubunda kişinin seyahat amaçlarını, neden

İspanya’yı seçtiği gibi konulardan açık ve net bir şekilde bahsetmesi

beklenmektedir. Eğer başvuru sahibi çalışıyorsa, iş vereni tarafından ıslak imzalı

ve kaşeli olarak seyahat bilgilerini içerecek şekilde iş veren mektubu alması

gerekmektedir. Bu mektubun İngilizce veya İspanyolca olarak sunulması

gerekmektedir. Eğer Türkçe olarak yazıldıysa çevirisi de kabul görmektedir.

Sözleşmeli veya sigortalı olarak çalışanların barkodlu işe giriş belgeleri ve

sözleşmelerini ibraz etmelidir. Ayrıca e-devletten barkodlu olarak alınmış SGK

tescil ve hizmet dökümünün ve maaş bordrolarının da başvuru sırasında

sunulması gerekmektedir. Maaş bordrosunun son 3 aya ait olması, kaşeli ve ıslak

imzalı olması gerekmektedir. Turistik İspanya vizesine başvuracak kişinin iş

yerine ait faaliyet belgesinin de sunulması istenmektedir. Ayrıca iş yerinin resmi

gazetesi, iş yerinin imza sirküleri ve güncel barkodlu vergi levhasının da

sunulması beklenmektedir. Eğer kişi emekliyse emekliliğini gösteren resmi belge

ve son 3 aylık emekli maaşını gösteren güncel banka hesap dökümü

gerekmektedir. Başvuran kişi öğrenciyse e-devletten aldığı barkodlu öğrenci

belgesi de kabul edilmektedir. Öğrenci belgesinin de yine İngilizce veya

İspanyolca olarak çevirisinin sunulması gereklidir. Eğer başvuran kişi çalışmıyor

ve öğrenci değilse bir sponsor sunmalıdır. Sponsor ancak anne, baba veya eş

olabilir. Bu sponsorun başvuru yapan kişinin tüm seyahati boyunca oluşabilecek

bütün masraflarını karşılayabileceğini göstermesi ve banka hesabının bilgileri de

ibraz edilmelidir. Başvuran kişi çiftçiyse bağlı olduğu ziraat odasından orijinal

çiftçi belgesi alarak başvuruda ibraz etmelidir. Başvuru yapan kişinin banka

hesabının da ibraz edilmesi ve sponsoru bulunmuyorsa tüm seyahat masraflarını

karşılayacak kadar maddi gücünün hesabında bulunması gerekmektedir. Bu

miktar İspanya Başkonsolosluğu tarafından 1 – 9 günlük bir seyahat için en az

869 Euro olarak belirlenmiştir. Başvuran kişinin ek olarak maddi durumunu

gösteren tapu, araç ruhsatı gibi diğer belgeler de varsa başvuru sırasında

verilebilir. Başvuru sahibi 18 yaşından küçükse noter onaylı muvafakatname

gereklidir. Muvafakatnamede ebeveynlerin ikisinin de onayı gereklidir. Eğer

başvuran kişi evliyse evlilik cüzdanı istenebilir. Evlilik durumları vukuatlı nüfus

kayıt örneğinde gözüküyorsa bu da yeterlidir. Başvuran kişinin ikametgâh

belgesini de sunması ve İstanbul Başkonsolosluğuna bağlı olan şehirlerden

birisinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.

– Ticari Vize

Ticari amaçlı İspanya vizesi başvurularının yapılabilmesi için öncelikle

İspanyol bir firmadan davetiye alınmış olması gerekmektedir. Ticari amaçlı

İspanya vizesi başvurularında başvuru yapan kişinin şahsi banka hesap dökümü

de istenmektedir. Şirket sahipleri için de bu hesap dökümü gereklidir. Ticari

amaçlı İspanya vize başvurularında seyahat tarihi ile başvuru tarihi arasında en

az 15 gün, en fazla 180 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre aralığına uymayan

başvurular kabul edilmemektedir. Ticari amaçlı İspanya vize başvurularında

turistik amaçlı başvuruda istenen belgelere ek olarak, fuar katılım belgesi gibi ek

belgeler istenebilmektedir. Başvuru sahibi eğer fuar ya da bir organizasyona

katılacak katılım belgesi sunmalıdır.

– AB Vatandaşı Eşi Vizesi

AB Vatandaşı eşi olan kişilerin, eşlerinin yanlarına seyahat etmek için

başvuracakları vize türüdür. Bu vizeye başvurulabilmesi için başvuran kişinin

eşinin İspanya’da ikamet ediyor olması veya İspanya’da birlikte ikamet edilen

adresin beyan edilebilmesi gereklidir. AB vatandaşı eşi olan kişiler, AB

ülkelerinden birisine ait evlilik cüzdanı sunması halinde vize ücretinden

muaftırlar. Bu vize türüne başvuracak kişilerin seyahat tarihleri ve başvuru

tarihleri arasında en az 15 gün, en fazla 180 gün olmak üzere başvuru süreleri

vardır. Bu süre aralıklarının dışında yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Bu

vize türüne başvuru yapacak kişilerin Schengen vize başvuru formu, 2 adet

biyometrik fotoğraf, geçerli bir pasaport, niyet mektubu, ikametgah belgesi,

vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı ve servis bedeli ücretini başvuru

sırasında ibraz etmelidir. Bu belgelere ek olarak “La Haye” tasdikli çok dilli evlilik

kayıt örneği ve AB evlilik cüzdanı gerekmektedir. Evlilik cüzdanının sadece noter

tarafından onaylanmış İspanyolca veya İngilizce tercümeleri geçerli olmaktadır.

AB Evlilik cüzdanı başvuru sırasında mutlaka gösterilmelidir. Kişinin İspanya’da

ikamet etmekte olan AB vatandaşı eşinin İspanya oturum kartını, valilik

tarafından verilen ikamet belgesi, ikamet edilen evin son 4 aylık faturaları ve

İspanya’da sürekli olarak ikamet ettiğini gösteren diğer belgeleri ibraz etmelidir.

– Transit Gemici Vizesi

Deniz yoluyla İspanya’dan transit geçiş yapacak olan kişilerin

başvuracakları vize türüdür. Bu vize türüne başvuru yapacak kişilerin geçerli

bir pasaporta, 2 adet biyometrik fotoğrafa, bir adet son sayfası imzalanmış

Schengen vize başvuru formuna, seyahat amacını açıklayan İngilizce veya

İspanyolca niyet mektubu, e-devletten alınmış ikametgâh belgesi, vukuatlı

nüfus kayıt örneği, vize ücreti ve servis bedelini başvuru sırasında ibraz

etmeleri gerekmektedir. Bu belgelere ek olarak kaşeli ve ıslak imzalı olarak

İngilizce veya İspanyolca yazılmış denizcilik şirketinin ya da kontrat yapılan

firmanın yazısı gerekmektedir. Ayrıca, İspanya’daki gemi firmasından transit

geçiş vizesinin istendiği, geminin limana yanaşma ve ayrılma tarihi,

denizcinin adı ve pasaport numarasını içeren İngilizce veya İspanyolca

yazılmış kaşeli ve ıslak imzalı bir yazının da ibrazı gerekmektedir. Geminin

seyahat tarihinde bağlı olduğu limandaki polis tarafından yazılmış, geminin o

tarihte o limanda olacağını belirten resmi yazı da gerekmektedir. Ayrıca

gemici cüzdanı fotokopisi ve orijinali başvuru sırasında getirilmeli, gemicinin

imzalı kontratının ve gemide garson olarak çalışmaya gidenler için gemi

şirketinden gelen davetiye ve orijinal sözleşmesi de gerekmektedir.

– Kültürel Vize

Kültürel amaçlı İspanya vizesi başvurusunun yapılabilmesi için

İspanya’dan gönderilmiş bir davetiye gerekmektedir. Bu vize türünün

başvurularında, seyahat tarihi ile başvuru tarihi arasında en fazla 180 gün, en

az 15 gün olmalıdır. Bu süreden yakın veya uzak tarihlerde yapılan

başvurular kabul edilmemektedir. Bu vize türünün başvurularında geçerli bir

pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, Schengen vize başvurusu formu, ulaşım

bilgileri, konaklama bilgileri, en az 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık

sigortası, niyet mektubu, davet tarih aralığının belirtildiği ve davet eden

firmanın açık adresinin göründüğü davetiye, iş veren mektubu, işe giriş

bildirgesi, SGK tescil ve hizmet dökümü, maaş bordrosu, faaliyet belgesi, iş

yerinin resmi gazetesi ve imza sirküleri, vergi levhası, banka hesap dökümü,

ikametgah gibi belgelerin turistik vize başvurusunda yazan bilgilere göre

başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Turistik vizeden farklı olarak

kültürel amaçlı İspanya vizesinde davetiye gerekmektedir.

– Eğitim amaçlı Vize

Eğitim amaçlı başvurulan İspanya vizelerinde seyahat tarihi ile başvuru

tarihi arasında en fazla 180 gün, en az 17 gün olmalıdır. Bu sürelerin dışında

yapılan başvurular kabul edilmemektedir. 90 güne kadar geçerli olan bu

vizenin başvurularında geçerli bir pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf,

Schengen vize başvuru formu, ulaşım bilgileri, konaklama bilgileri, seyahat

sağlık sigortası, niyet mektubu, eğer kişi çalışıyorsa iş veren mektubu, işe

giriş bildirgesi, SGK tescil ve hizmet dökümü, maaş bordroları, faaliyet

belgesi, iş yerinin resmi gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası, emekli ise

emekliliğini gösteren resmi belgeler ve son 3 aylık emekli maaşını gösteren

banka hesap dökümü, çiftçi ise bağlı olduğu ziraat odasının verdiği orijinal

çiftçi belgesi, ek maddi durumunu gösterir belgeler, ikametgah ve vukuatlı

nüfus kayıt örneği belgeleri gerekmektedir. Bunlara ek olarak İspanya’da

alınacak olan eğitim masraflarının tamamının ödendiğini gösteren ıslak imzalı

dekontun kaşelenerek ibrazı gerekmektedir. Bu dekontta öğrencinin ismi

geçmeli, kursun tarihleri ve haftalık ders saatlerini de içermelidir. Eğer

öğrenci Erasmus programına katıldıysa başvuru sırasında “Learning

Agreement”, “Mandate” gibi Erasmus programına dair belgelerin sunulması

gerekmektedir. Eğer hibe alınıyorsa hibe miktarını gösteren ve gönderen

kurumun bilgilerinin göründüğü resmi yazı gerekmektedir. Başvuru sırasında

davet mektubu, gönderen kurumun yazısı ve “Agreement” ibraz edilmezse

başvuru kabul edilmemektedir. Başvuran kişi öğrenciyse e-devlet üzerinden

aldığı barkodlu öğrenci belgesini ve eğer AB programı tarafından

desteklenmekteyse Türkiye Ulusal Ajansı veya TÜBİTAK tarafından verilmiş

resmi yazının de ibraz edilmesi gerekmektedir.

– Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi

Aile veya arkadaş ziyareti amacıyla İspanya vizesi başvurusu yapacak

kişilerin turistik vize ile aynı belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. Bu

belgelere ek olarak resmi bir polis davetiyesi gerekmektedir. Bu davetiyenin

orijinali ve fotokopisi ile başvuru yapılmalıdır. Davetiye belgesinin tarihlerinin

seyahat tarihlerini kapsaması gerekmektedir. Polis davetiyesi yerine davet

dilekçesi de kabul edilmektedir.

İspanya vizesine başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar

vardır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde başvuru direkt olarak kabul

edilmemektedir. Başvuru merkezine cep telefonu, kamera, ses ve görüntü

kayıt cihazları, CD, mp3 çalar, disket, laptop ve benzeri elektronik cihazların

tamamının sokulması yasaktır. Bunlara ek olarak hiçbir çantanın içeri

sokulmaması zorunludur. Mühürlü zarflar, paketler, kibrit veya çakmak gibi

yanıcı maddeler, herhangi bir kesici, delici veya patlayıcı maddenin başvuru

merkezine sokulması yasaktır.

Devlet memurları yukarıda belirtilen faaliyet belgesi, iş yeri resmî gazetesi

ve imza sirkülerinden muaftır. Ancak yine de hizmet ettikleri kurum

tarafından izin yazısı almalı ve seyahatin tarihleri belirtilmiş olmalıdır.


Siz de vize başvurusu yapmak ve vize süreciyle ilgili tüm merak ettikleriniz için PremiumVize’nin uzman kadrosuna danışabilirsiniz. 
0212 244 88 92 veya 0536 593 26 66 numaralı telefonlardan arayabilir,
info@premiumvize.com e-posta adresinden ulaşabilir,
ya da ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.